«LUKOIL Montenegro» DOO
«LUKOIL Montenegro» DOO

Novost

Predstavnici LUKOIL Montenegro prisustvovali sastanku Ministarstva kapitalnih investicija

{ 2022-08-08 14:43:19 }

​LUKOIL Montenegro DOO učestvovao je u sastanku Ministarstva kapitalnih investicija sa predstavnicima naftnih kompanija u Crnoj Gori.

Tema sastanka je bilo sagledavanje potencijalnih rizika u snabdijevanju naftom i naftnim derivatima, koji predstavljaju jedan od ključnih energenata kako za individualne potrebe stanovništva tako i za potrebe cjelokupne privrede, obzirom na svjetsku energetsku krizu. Posebna pažnja posvećena je pitanju komercijalnih rezervi naftnih derivata i uspostavljanju neophodnih postupaka za rješavanje eventualnih poremećaja snabdijevanja naftnim derivatima.

Diskutovalo se i o problematici trenutnog postupka carinskog uvoza i mogućnostima pojednostavljenja postupka,  kontroli kvaliteta motornih goriva koja se trenutno rade u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i kontroli kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla i aspektima za unapređenje u ovoj oblasti, ali i o drugim važnim temama iz sektora energetike.

Osim toga, predstavnici naftnih kompanija su upoznati sa Zako​nom o obaveznim rezervama, koji je u pripremi.


  • Novost u formatu PDF

Može da Vas interesuje